Tarjoamme rakennuttamisen asiantuntijapalveluita yrityksille, taloyhtiöille ja julkiselle sektorille. Toimimme pääsääntöisesti Oulun ja Pohjanmaan (Kokkola, Vaasa, Seinäjoki) alueilla, mutta palvelusta riippuen, myös muualla Suomessa. Monipuolinen kokemuksemme mahdollistaa laadukkaan palvelun juuri sinun hankkeesi tarpeisiin.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitteluvaihe on rakennushankkeen tärkein vaihe. Tässä vaiheessa rakennushankkeelle asetetaan tavoitteet, mitkä ohjaavat hankkeen suunnittelua, toteutusmuodon valintaa sekä rakentamista. Hyvin tehty hankesuunnitteluvaihe on yksi perusedellytys onnistuneelle hankkeelle.

Hankesuunnittelupalvelumme voivat sisältää mm.

 • hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja johtotehtävät
 • hankesuunnitelman laadinta
 • kustannustavoitteiden määritys ja budjettilaskelmat
 • vaihtoehtojen vertailu
 • tilaohjelman ja teknisten suunnittelutavoitteiden kustannusohjaus
 • tarvittavien selvitysten ja tutkimusten teettäminen sekä tarvittavien muiden asiantuntijoiden hankinta
 • toteutusmuotoanalyysi

Kustannusasiantuntijatehtävät ja kustannusarviot

Hankkeen kustannusarvioihin tulee voida luottaa ja suunnittelua sekä toteutusta tulee ohjata asetettuihin kustannustavoitteisiin. Erittäin laaja kustannuslaskentakokemuksemme takaa luotettavat arviot ja hyvät neuvot kustannusten hallintaan sekä suunnittelun ohjaukseen.

Kustannusasiantuntijapalvelumme voivat sisältää mm.

 • Kustannusten hallintapalvelu, missä huolehdimme hankkeen kustannusohjauksen ja -seurannan budjetoinnista vastaanottoon
 • Kustannusarviot eri hankevaiheissa
  • Tavoitehintalaskelmat
  • Rakennusosa-arviot
 • Kiinteistöjen teknisen nykyarvon määritykset

Rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät

Osaava projektinjohto mahdollistaa hyvän lopputuloksen. Hallitsemme uudis- ja saneerauskohteet sekä toteutusmuodot perinteisistä urakkamuodoista nykyaikaisempiin yhteistoimintamalleihin. Voimme toteuttaa hankkeesi myös projektinjohtopalveluna ja toimia hankkeen päätoteuttajana.

Tarjoamme rakennuttamis- ja projektinjohtotehtäviä aina hankesuunnitteluvaiheesta takuuajan loppuun saakka, joko yhtenä kokonaisuutena tai pienempiin osakokonaisuuksiin jaettuna.

Työmaan valvontatehtävät

Rakennustyömaalla sattuu ja tapahtuu. Lähtökohtaisesti urakoitsijoilla on vastuu laadukkaasta toteutuksesta mutta tilaajalla on tärkeää olla työmaalla myös omavalvontaa varmistamaan tavoitteiden ja sopimusten mukainen lopputulos. Valvontapalveluun voidaan yhdistää myös rakennusvaiheen rakennuttamistehtäviä.

Työmaan valvontapalvelumme voivat sisältää mm.

 • Rakennustöiden valvonta
 • LVIA- ja sähkötöiden valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Kosteuskoordinaattorin tehtävät
 • Puhtauskoordinaattorin tehtävät

Kilpailutukset

Hankintojen kilpailutus on usein työläs ja tarkkuutta vaativa prosessi. Voimme tehdä sen puolestasi tai olla apunasi.

Kilpailutuspalvelumme voivat sisältää mm.

 • urakka-, suunnittelu-, tavara-, puitesopimus- ja vuokratilahankinnat
 • julkiset ja yksityiset hankinnat

Muut palvelut

Kerro tarpeesi, ehkä voimme olla avuksi tai ainakin vihjata oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä!